به اطلاع دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می رساند؛ جهت پیش ثبت نام دوره آموزشی نقشه های تفکیکی که تا تاریخ 1400/08/05 ادامه دارد. متقاضیان این دوره می توانند با ورود به لینک زیر، تقاضای خود را ثبت نمایند.