جهت سهولت کار مهندسین گرامی نمونه قرارداد خدمات مهندسی نقشه برداری را برای شما آماده کرده ایم تا هم براحتی قرارداد ببندید و هم بتوانید حق الزحمه خود را از کارفرما دریافت نمایید.

تعرفه خدمات نقشه برداری هر سال از سمت سازمان برنامه و بودجه با نظارت سازمان نقشه برداری کشور اعلام می گردد.