کارشناس آینده‌ پژوهی سازمان نقشه‌ برداری کشور به مناسبت گرامیداشت روز خلیج فارس گفت: نام اصیل، تاریخی و ارزشی خلیج فارس متقن و غیر قابل تردید است.

ژئودتیکا - دکتر علیرضا قراگزلو مشاور رئیس سازمان نقشه برداری کشور با اشاره به تحقیقاتی که در سال 89 داشته و در آن با مطالعه استان گلستان نسبت به بروز سیل در محدوده گرگانرود پیش‌بینی‎هایی انجام شده بود که نتایج آن در کتاب مدیریت بحران و سیل منتشر شده است، خاطرنشان کرد: در آن پژوهش حتی حوزه گرگانرود را رتبه‌بندی کرده‌ و از نظر میزان درجه ریسک، خطر سیل با توجه به اطلاعات مراکز جمعیتی و غیره آن را بررسی کرده و برنامه ای را برای توسعه شهری در آن حوزه پیشنهاد دادیم.