اخبار

نمونه قرارداد خدمات مهندسی نقشه برداری

نمونه قرارداد خدمات مهندسی نقشه برداری

11 آبان, 1400 نقشه برداری عمومی

جهت سهولت کار مهندسین گرامی نمونه قرارداد خدمات مهندسی نقشه برداری را برای شما آماده کرده ایم تا هم براحتی قرارداد ببندید و هم بتوانید حق الزحمه خود را از کارفرما دریافت نمایید.