ژئودتیکا - عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه رعایت حقوق بهره برداران ساختمان‎ها، مهمترین اولویت شورای مرکزی است، افزود: اگر از این زاویه بخواهیم نگاه کنیم، هدف و وظیفه ما در شورای مرکزی، رعایت حقوق بهره برداران و تحویل یک محصول استاندارد به بهره برداران است.

هم اکنون