در جهت شفافیت در ارجاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، این سازمان لیست ارجاع کار نظارت (ماده 33 تهران و شهرستان، گاز، نقسه های تفکیکی و آبفا) را از ابتدای سال 1401 تا پایان سه ماهه 1402 منتشر کرد.

 

به اطلاع دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می رساند؛ جهت پیش ثبت نام دوره آموزشی نقشه های تفکیکی که تا تاریخ 1400/08/05 ادامه دارد. متقاضیان این دوره می توانند با ورود به لینک زیر، تقاضای خود را ثبت نمایند.